Senarai Badan Kerajaan

BIL

NAMA ORGANISASI

ALAMAT WEB

1

Agensi Anti Dadah Kebangsaan

www.adk.gov.my

2

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang

www.bheuu.gov.my

3

Biro Bantuan Guaman

www.bheuu.gov.my

4

Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia

www.rmp.gov.my

5

Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

www.ikim.gov.my

 

6

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

www.jksm.gov.my

7

Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM)

www.islam.gov.my

8

Jabatan Peguam Negara

www.agc.gov.my

9

Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

www.jpn.gov.my

10

Jabatan Penjara Malaysia

www.prison.gov.my

11

Jabatan Perkhidmatan Awam

www.jpa.gov.my

12

Jabatan Tenaga Malaysia

www.jtm.gov.my

13

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji

www.jawhar.gov.my

14

Jabatan Agama Islam Selangor

www.jais.net.my

15

Majlis Agama Islam Negeri Selangor

www.mais.gov.my

16

Jabatan Agama Islam Melaka

www.jaim.melaka.gov.my

17

Majlis Agama Islam Melaka

www.maim.gov.my

18

Jabatan Agama Islam Wilayah

www.jawi.gov.my

19

Jabatan Agama Islam Pulau Pinang

www.jain.islam.gov.my

20

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

www.mainpp.gov.my

21

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah

www.sabah.gov.my/jheains

22

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan

www.maiwp.gov.my

23

Jabatan Hal Ehawal Agama Islam Negeri Kelantan

www.jaheaik.gov.my

24

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

www.maik.kelantan.gov.my

20

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

www.mainpp.gov.my

25

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu

www.jheat.terengganu.gov.my

26

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu

www.maidam.gov.my

27

Jabatan Agama Islam Perak

www.jaipk.perak.gov.my

28

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Darul Ridzuan

www.maiamp.gov.my

29

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis

www.islam.perlis.gov.my

30

Jabatan Agama Islam Sarawak

www.jais.sarawak.gov.my

31

Jabatan Agama Johor

www.jaj.gov.my

32

Majlis Agama Islam Johor

www.maij.gov.my

33

Majlis Agama Islam Negeri Kedah

www.maik.gov.my

34

Jabatan Agama Negeri Sembilan

www.ns.gov.my/jabatan/jheains

35

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

www.mains.gov.my

36

Jabatan Agama Islam Pahang

www.jaip.pahang.gov.my

37

Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

www.muip.gov.my

 


Kemaskini Terakhir   24/01/2011 12:24 PM