Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2012

BIL

 

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN

 

JAN

 

FEB

 

MAC

 

APR

 

MEI

 

JUN

 

JUL

 

OGOS

 

SEPT

 

OKT

 

NOV

 

DIS

 

JUMLAH

Internet

1

Maklum Balas Pelanggan KPWKM

32

38 62 43 56 37 41 20 17 56 15 11

428

2

Sistem Pendaftaran Kaunselor

14 8 11 7 10 4 5 3 4 6 19 4 76

3

Soal Selidik Mengenai Kami Prihatin (Bermusim)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Sistem Pengurusan Subsidi Mamogram (eMamogram) (LPPKN)

1,985 3,944 8,135 8,204 9,953 5,277 2,431 2,145 2,172 998 948 427 46,619

5

Sistem Pangkalan Data Penduduk dan Pembangunan (POPnet) (LPPKN)

38 32 38 23 Dihentikan sementara utk kerja penyelenggaraan 131

6

Sistem Permohonan Kursus Secara Online (NIEW)

0 0 0 0 0 0 0 56 71 74 0 0 201

7

NIEW Online Course Appraisal (Bermusim)

0 0 0 0 0 0 0 0 18 36 22 0 76
8 Sistem Registry Pengarah-Pengarah Wanita (NIEW) - - - 24 45 25 17 28 94 141 41 0 415
9 Bilangan Permohonan Kad OKU Secara Atas Talian (JKMM) 2,367 4,535 689 510 519 470 11,549 8,219 8,852 10,946 8,304 54,756
191,536
10 Bilangan Permohonan Kad OKU Secara Kaunter (JKMM) 8,377 13,720 16,433 14,871 12,906 15,523
11 Stastistik dan Pemantauan Kursus, Pendaftaran, Jurulatih dan Agensi (ezi2Care) (JKMM) 135 257 461 436 271 241 94 43 177 400 814 172 3,528
12 Bilangan Permohonan Anak Pelihara (JKMM) 26 13 32 31 48 39 43 33 51 30 50 36 432

Intranet

13

Sistem Tempahan Sumber : Bilik Mesyuarat

63 108 112 56 107 99 103 38 91 91 65 75 1,008

14

Sistem Tempahan Sumber : Kenderaan

30 33 26 10 20 14 14 17 15 23 14 14 230