Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2018

1. Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian KPWKM 2018
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM Maklum Balas Pelanggan KPWKM 18 33 23 20 15 15 25 21 15 25     210
2 KPWKM Sistem Pendaftaran Kaunselor 2 5 5 8 1 3 4 5 1 1     35
3 KPWKM Sistem Tempahan Sumber : Bilik Mesyuarat (Intranet) 188 139 136 109 84 60 155 123 151 184     1329
4 KPWKM Sistem Tempahan Sumber : Kenderaan (Intranet) 117 91 147 121 69 65 104 100 123 153     1090
5 JKMM Bilangan Permohonan Anak Pelihara 108 106 103 95 93 139 177 119 132 110 75   1257
6 JKMM Bilangan Permohonan Kad OKU 5416 3947 4231 4921 3726 2874 4660 3874 3355       37004
7 JKMM Sistem eJKM 12186 4398 1302 5178 4513 3197 4999 2103 1462 4601 4222   48161
8 JKMM Bilangan Pendaftaran/Semakan Status Bantuan JKM 12878 9672 10638 11468 8345 7138 10769 9451 7598 10754 8685   107396
9 JKMM Info Banjir 2363 2120 1756 1016 2357 670 304 1886 40 51 2472   15035
10 JKMM Ezi2care 2388 3781 1556 1759 1617 1582 1301 1861 2286 1811 974   20916
11 LPPKN eSubsidy Mamogram 0 420 566 1090 330 187 440 383 211 287 88   4002
12 LPPKN Program Vaksinasi HPV (DOS 3) 847 1306 997 990 1112 973 577 1231 3118 3505 1765   16421
13 LPPKN Aduan Maklum Balas Pelanggan 14 21 24 24 13 11 18 17 11 16 13   182
14 LPPKN Sisrtem eKursus  30 322 163 17 244 0 236 186 60 112 0   1370
JUMLAH 36555 26361 21647 26816 22519 16914 23769 21360 18563 21610 18294   254408


2. Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter One Stop Center (OSC) 2018  
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM Pertanyaan 124 105 96 65 63 48 74 111 100 98 58   942
Permohonan 193 162 187 184 112 121 189 165 118 169 161   1761
Aduan 15 9 14 11 10 10 13 20 12 14 8   136
Cadangan 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0   6
Lain-Lain 89 78 92 20 53 74 74 35 38 109 35   697
JUMLAH 423 356 389 280 238 253 350 332 269 390 262   3542


3. Statistik Bilangan Pelawat Unik Portal Rasmi KPWKM 2018
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM KPWKM Portal (Jumlah Pelawat) 88678 66421 72519 70828 60107 80209 95053 128546 120073 109745     892179