Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2015

BIL

AGENSI

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULY

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

JUMLAH

1

KPWKM

Maklum Balas Pelanggan KPWKM

58 69 24 68 83 42 31 55 52 49 25 27

583

2

KPWKM

Sistem Pendaftaran Kaunselor

11

7

189

142

25

19

12

26

10 25 7 39

512

3

KPWKM

Sistem Tempahan Sumber : Bilik Mesyuarat
(Intranet)

166 153 171 150 153 114 41 148 134 205 127 138

1,700

4

KPWKM

Sistem Tempahan Sumber : Kenderaan
(Intranet)

35 25 36 38 37 19 2 38 20 43 28 28

349

5

JKMM

Bilangan Permohonan Anak Pelihara

71 86 103 128 126 98 23 92 111 99 124 83

1,144

6

JKMM

Bilangan Permohonan Kad OKU Secara Atas Talian

5,435 4,201 5,087 5,371 3,945 4,650 3,012 3,495 4,121 3,679 3,835 4,565

51,396

7

JPW

Modul Ibu Tunggal

49 38 128 133 474 295 350 292 51 53 39 85

1,987

8

LPPKN

Sistem Pengurusan Subsidi Mamogram (eMamogram)

4,993 3,867 5,272 6,269 5,876 5,960 3,869 5,040 5,307 8,216 7,753 6,300

 

68,722

9

LPPKN

Program Vaksinasi HPV

6,423

9,601

8,234

6,904

1,801

3,466

74

2

1 43 51 6

36,605

10

LPPKN

Aduan Maklum Balas Pelanggan

24

30

12

18

14

20

15

16

13 13 16 16

194

11

NIEW

Sistem Permohonan Kursus Secara Atas

0 0 0 0 4 0 0 11 14 7 4 -

70

12

NIEW

Sistem Penilaian Kursus NIEW (Bermusim)

0 0 0 0 15 0 0 20 0 26 30 -

81

13

NIEW

Sistem Pendaftaran Pengarah-Pengarah Wanita

34 13 9 7 36 14 13 14 2 12 11 13

188

Jumlah Keseluruhan Mengikut Bulanan

17,299 18,090 19,265 19,228 12,506 14,655 7,411 9,204 4,448 12,148 12,050 11,300

163,5311