Utama  »  Info Kementerian  »  Bahagian / Unit

Bahagian / Unit

VISI, MISI DAN OBJEKTIF
UNIT AUDIT DALAM

VISI
Untuk menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti Kementerian dan Agensi di bawahnya.
 
MISI
Melaksanakan pengauditan secara professional dan bebas serta mengemukakan laporan seimbang kepada Ketua Setiausaha Kementerian ke arah meningkatkan akauntabiliti pengurusan wang awam.
 
OBJEKTIF
  • Meningkatkan tahap pematuhan peraturan dan prosedur kewangan serta undang-undang yang ditetapkan di semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Kementerian dan Agensi di bawahnya; dan
  • Menentukan program dan aktiviti Kementerian serta Agensi di bawahnya dapat diuruskan dengan ekonomi, cekap dan berkesan.

FUNGSI
  • Merancang, melaksana serta melaporkan penemuan audit di Kementerian dan Agensi di bawahnya; dan
  • Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pengurusan kewangan kepada Kementerian dan Agensi di bawahnya.