Utama  »  Mengenai KPWKM  »  Bahagian / Unit

Bahagian / Unit

VISI, MISI DAN OBJEKTIF
UNIT AUDIT DALAM

VISI
Untuk menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti Kementerian dan Agensi.
 
MISI
Melaksanakan pengauditan secara professional dan bebas serta mengemukakan laporan seimbang kepada Ketua Setiausaha Kementerian ke aras meningkatkan akauntabiliti pengurusan awam.
 
OBJEKTIF
  • Mempertingkatkan tahap pematuhan peraturan kewangan PTJ di bawah kawalan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) kepada undang-undang, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. 
  • Menentukan program-program dan aktiviti-aktiviti Kementerian dan agensi di bawahnya dapat diuruskan dengan ekonomi, cekap dan berkesan; dan 
  • Menentukan keberkesanan dan kecekapan semua sistem aplikasi ICT