Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2011

BIL

 

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN

 

JAN

 

FEB

 

MAC

 

APR

 

MEI

 

JUN

 

JUL

 

OGOS

 

SEPT

 

OKT

 

NOV

 

DIS

 

JUMLAH

Internet

1

Maklum Balas Pelanggan KPWKM

18

13

46

64

89

 76

41

30

31

65

31

49

653

2

Sistem Pendaftaran Kaunselor

-

-

-

-

-

-

-

8

 3

 1

15

 7

33

3

Soal Selidik Mengenai Kami Prihatin (Bermusim)

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

0

0

0

0

4

Sistem Pengurusan Subsidi Mamogram (eMamogram) (LPPKN)

279

282

516

398

499

661

 702

365

360

 645

 226

 1307

6,240

5

Sistem Pangkalan Data Penduduk dan Pembangunan (POPnet) (LPPKN)

25

15

54

11

34

 70

35

28

16

17

25

42

372

6

Sistem Permohonan Kursus Secara Online (NIEW)

0

0

 3

 2

6

1

0

0

0

14

 0

0

26

7

NIEW Online Course Appraisal (Bermusim)

0

0

0

 17

0

20

0

0

 0

24

0

0

61

Intranet
8 Sistem Tempahan Sumber : Bilik Mesyuarat - - - - - - - 49 80 82 85 47 343
9 Sistem Tempahan Sumber : Kenderaan - - - - - - - 21 35 47 60 62 205