Perkhidmatan Atas Talian

1. Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian KPWKM 2018
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM Maklum Balas Pelanggan KPWKM 18 33 23 20 15 15 25 21         170
2 KPWKM Sistem Pendaftaran Kaunselor 2 5 5 8 1 3 4 5         33
3 KPWKM Sistem Tempahan Sumber : Bilik Mesyuarat (Intranet) 188 139 136 109 84 60 155 123         994
4 KPWKM Sistem Tempahan Sumber : Kenderaan (Intranet) 117 91 147 121 69 65 104 100         814
5 JKMM Bilangan Permohonan Anak Pelihara 108 106 103 95 93 139 177 119         940
6 JKMM Bilangan Permohonan Kad OKU 5416 3947 4231 4921 3726 2874 4660 3874         33649
7 JKMM Sistem eJKM 12186 4398 1302 5178 4513 3197 4999 2103         37876
8 JKMM Bilangan Pendaftaran/Semakan Status Bantuan JKM 12878 9672 10638 11468 8345 7138 10769 9451         80529
9 JKMM Info Banjir 2363 2120 1756 1016 2357 670 304 1886         12472
10 JKMM Ezi2care 2388 3781 1556 1759 1617 1582 1301 1861         15845
11 LPPKN eSubsidy Mamogram 0 420 566 1090 330 187 440 383         3416
12 LPPKN Program Vaksinasi HPV (DOS 3) 847 1306 997 990 1112 973 577 1231         8033
13 LPPKN Aduan Maklum Balas Pelanggan 14 21 24 24 13 11 18 17         142
14 LPPKN Sisrtem eKursus  30 322 163 17 244 0 236 186         1198
JUMLAH 36555 26361 21647 26816 20902 16914 23769 21360         196111


2. Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter One Stop Center (OSC) 2018  
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM Pertanyaan 124 105 96 65 63 48 74 111         686
Permohonan 193 162 187 184 112 121 189 165         1313
Aduan 15 9 14 11 10 10 13 20         102
Cadangan 2 2 0 0 0 0 0 1         5
Lain-Lain 89 78 92 20 53 74 74 35         515
JUMLAH 423 356 389 280 238 253 350 332         2621


3. Statistik Bilangan Pelawat Unik Portal Rasmi KPWKM 2018
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM KPWKM Portal (Jumlah Pelawat) 88678 66421 72519 70828 60107 80209 95053 128546         662361