Perkhidmatan Atas Talian

1. Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian KPWKM 2018
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM Maklum Balas Pelanggan KPWKM 18 33 23 20 15 15             124
2 KPWKM Sistem Pendaftaran Kaunselor 2 5 5 8 1 3             24
3 KPWKM Sistem Tempahan Sumber : Bilik Mesyuarat (Intranet) 188 139 136 109 84 60             716
4 KPWKM Sistem Tempahan Sumber : Kenderaan (Intranet) 117 91 147 121 69 65             610
5 JKMM Bilangan Permohonan Anak Pelihara 108 106 103 95 93 139             644
6 JKMM Bilangan Permohonan Kad OKU 5416 3947 4231 4921 3726 2874             25115
7 JKMM Sistem eJKM 12186 4398 1302 5178 4513 3197             30774
8 JKMM Bilangan Pendaftaran/Semakan Status Bantuan JKM 12878 9672 10638 11468 8345 7138             60139
9 JKMM Info Banjir 2363 2120 1756 1016 2357 670             10282
10 JKMM Ezi2care 2388 3781 1556 1759 1617 1582             12683
11 LPPKN eSubsidy Mamogram 0 420 566 1090 330 187             2593
12 LPPKN Program Vaksinasi HPV (DOS 3) 847 1306 997 990 1112 973             6225
13 LPPKN Aduan Maklum Balas Pelanggan 14 21 24 24 13 11             107
14 LPPKN Sisrtem eKursus  30 322 163 17 244 0             776
JUMLAH 36555 26361 21647 26816 20902 16914             150705


2. Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter One Stop Center (OSC) 2018  
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM Pertanyaan 124 105 96 65 63 48             501
Permohonan 193 162 187 184 112 121             959
Aduan 15 9 14 11 10 10             69
Cadangan 2 2 0 0 0 0             4
Lain-Lain 89 78 92 20 53 74             406
JUMLAH 423 356 389 280 238 253             1939


3. Statistik Bilangan Pelawat Unik Portal Rasmi KPWKM 2018
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM KPWKM Portal (Jumlah Pelawat) 88678 66421 72519 70828 60107 80209             438762