Perkhidmatan Atas Talian

1. Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian KPWKM 2017
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM Maklum Balas Pelanggan KPWKM 17 21 23 29 11 19             120
2 KPWKM Sistem Pendaftaran Kaunselor 7 14 11 11 3 2             48
3 KPWKM Sistem Tempahan Sumber : Bilik Mesyuarat
(Intranet)
130 153 133 156 158 105             835
4 KPWKM Sistem Tempahan Sumber : Kenderaan
(Intranet)
39 68 69 97 103 63             439
5 JKMM Bilangan Permohonan Anak Pelihara 71 73 86 81 71 57             439
6 JKMM Bilangan Permohonan Kad OKU 4663 3776 4460 4035 4478 3023             24435
7 JKMM Sistem eJKM 1867 1252 15585 15575 9008 7232             50519
8 JKMM Bilangan Pendaftaran/Semakan Status Bantuan JKM 9938 9949 10317 8441 10043 6678             54866
9 JKMM Info Banjir 62039 8765 3212 2385 0 0             76401
10 JKMM Ezi2care 161 651 2011 2574 1972 1734             9103
11 JPW Modul Ibu Tunggal 263 46 - - - -             309
12 LPPKN eSubsidy Mamogram 0 0 1126 1722 1414 914             5176
13 LPPKN Program Vaksinasi HPV (DOS 3) 672 795 418 277 233 59             2454
14 LPPKN Aduan Maklum Balas Pelanggan 16 57 61 28 22 22             206
15 LPPKN Sistem eKursus 123 183 269 243 150 359             1327
16 NIEW Sistem Permohonan Kursus Secara Atas 3 1 5 13 13 1             36
17 NIEW Sistem Penilaian Kursus NIEW (Bermusim) 0 0 0 0 40 0             40
18 NIEW Sistem Pendaftaran Pengarah-Pengarah Wanita 5 5 7 2 3 1             23
JUMLAH 80025 25308 37790 35670 27222 20269             226776


2. Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter One Stop Center (OSC) 2017  
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM Pertanyaan 56 37 135 77 94 52             451
Permohonan 65 92 234 164 144 105             804
Aduan 3 4 12 12 19 8             58
Cadangan 0 2 0 0 0 0             2
Lain-lain 83 92 94 76 71 71             487
JUMLAH 207 227 475 329 328 236             1802


3. Statistik Bilangan Pelawat Unik Portal Rasmi KPWKM 2017 
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM Portal KPWKM (Bilangan Pengunjung) 49431 47123 91544 82371 144859 78023             493711