Pencapaian NKRA

PENCAPAIAN NKRA LIH 2014
KPI 2014
 1. Bilangan peserta 1AZAM baharu yang dipantau dalam tempoh minimum 6 bulan selepas pelaksanaan
 2. Bilangan peserta 1AZAM yang sedia ada, yang berjaya meningkatkan pendapatan sebanyak RM300 bagi mana-mana 3 bulan
 3. Bilangan peserta 1AZAM dalam Program Literasi Kewangan
 4. Bilangan projek 1AZAM yang bekerjasama dengan NGO dan sektor korporat
 5. Bilangan Komuniti 1AZAM/ Program Berasaskan Kumpulan
 6. Memastikan semua (100%) peserta 1AZAM dikemas kini dalam sistem eKasih
 7. Bilangan peserta yang lulus program 1AZAM yang berjaya memperoleh pinjaman Mikrokredit
Pencapaian keseluruhan : 102%

 
PENCAPAIAN NKRA LIH 2015
KPI 2015
 1. Bilangan peserta baharu dalam program 1AZAM
 2. Bilangan peserta 1AZAM baharu dan sedia ada yang berjaya meningkatkan pendapatan sebanyak RM300 bagi mana-mana 3 bulan
 3. Bilangan peserta 1AZAM baharu dan sedia ada yang berjaya meningkatkan pendapatan sebanyak RM300 bagi mana-mana 3 bulan
 4. Bilangan projek 1AZAM yang bekerjasama dengan NGO dan sektor korporat
 5. Bilangan komuniti 1AZAM/ program berasaskan kumpulan
 6. Peserta Beyond 1AZAM yang memperoleh peningkatan minimum 50% dalam pendapatan daripada projek AZAM sedia ada untuk 3 bulan berturut-turut
 7. Peratusan rekod yang telah dikemas kini dalam eKasih
Pencapaian Keseluruhan :  100%