Utama  »  Pusat Media  »  Penerbitan

Penerbitan

 1. Bil 1 2016 Elakkan Membuat Keputusan Terhadap Orang Yang Ada Kepentingan Peribadi
 2. Bil 2 2016 Tonggak Dua Belas Kakitangan Awam
 3. Bil 3 2016 Pernyataan Awam
 4. Bil 4 2016 Larangan Melakukan Gangguan Seksual
 5. Bil 5 2016 Larangan Berada Dalam Keterhutangan Kewangan Yang Serius
 6. Bil 6 2016 Pengistiharan Harta
 7. Bil 7 2016 Larangan Penggunaan Surat Sokongan Dan Pengaruh Luar
 8. Bil 8 2016 Larangan Penyalahgunaan Kemudahan Kakitangan Pejabat
 9. Bil 9 2016 Meyelenggara Taraf Kehidupan Yang Melebihi Emolumen
 10. Bil 10 2016 Penjawat Awam Tidak Boleh Mengambil Bahagian Dalam Politik
 11. Bil 11 2016 Melakukan Pekerjaan Luar Tanpa Kebenaran Adalah Salah Satu Kesalahan
 12. Bil 12 2016 Peraturan Berpakaian Ke Pejabat
 13. Bil 13 2016 Pematuhan Waktu Bekerja Penjawat Awam
 14. Bil 14 2016 Larangan Menyertai Perhimpunan Awam
 1. Bil 1 2015 Pematuhan Peraturan Laporan Kad Perakam Waktu
 2. Bil 2 2015 Pematuhan Waktu Bekerja Penjawat Awam
 3. Bil 3 2015 Pengistiharan Harta
 4. Bil 4 2015 Integrity Flying Squad
 5. Bil 5 2015 Peraturan Berpakaian Ke Pejabat
 6. Bil 6 2015 Tugas Seorang Ketua Jabatan Dan Penyelia
 7. Bil 7 2015 Keterhutangan Yang Serius
 8. Bil 8 2015 Lindungi Rahsia Kerajaan
 9. Bil 9 2015 Peraturan Menjalankan Pekerjaan Luar
 10. Bil 10 2015 Larangan Melakukan Gangguan Seksual
 11. Bil 11 2015 Pemberian Dan Penerimaan Hadiah
 12. Bil 12 2015 Dasar Pelindungan Pemberi Maklumat
 13. Bil 13 2015 Selamat Hari Malaysia
 14. Bil 14 2015 Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi Kerajaan
 15. Bil 15 2015 Tidak Hadir Bertugas
 16. Bil 16 2015 Aku Janji Penjawat Awam
 17. Bil 17 2015 Jauhi Daripada Idealogi Militan State
 1. Bil 1 2014 Larangan Menentang Kerajaan
 2. Bil 2 2014 Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik Di Agensi Agensi Kerajaan
 3. Bil 3 2014 Pematuhan Waktu Bekerja Penjawat Awam
 4. Bil 4 2014 Jom Menjaga Kesihatan Mental
 5. Bil 5 2014 Baik Budi Indah Bahasa