Visi, Misi & Objektif

VISI

Peneraju utama dalam Pembangunan Masyarakat ke arah kemakmuran bersama.

MISI

Membangun masyarakat sejahtera secara inklusif dan saksama melalui inovasi sosial dan kebajikan produktif.

 

OBJEKTIF

  1. Memperkukuh institusi perkahwinan dan kekeluargaan untuk kestabilan sosial;
  2. Memperkasa wanita dan mengarus perdana gender bagi mencapai kesejahteraan bersama;
  3. Menjamin hak dan kesejahteraan kanak-kanak bagi mencapai potensi yang optimum;
  4. Mendaya upaya orang kurang upaya, warga emas dan kumpulan khusus demi kesejahteraan hidup; dan
  5. Meningkatkan kerjasama strategik dengan pihak berkepentingan untuk sistem sokongan yang berkesan dan menyeluruh.