Bahagian Kewangan

VISI, MISI, OBJEKTIF DAN FUNGSI
BAHAGIAN KEWANGAN

VISI
Menjadi sebuah organisasi yang cemerlang dan rujukan dalam pengurusan kewangan.

MISI
Melaksanakan pengurusan kewangan KPWKM secara cekap dan teratur.
 
OBJEKTIF
Memastikan pengurusan kewangan mematuhi peraturan yang berkuat kuasa.

FUNGSI
  • Menguruskan Anggaran Perbelanjaan Mengurus KPWKM (B.48)
  • Menguruskan perolehan KPWKM
  • Menguruskan pembayaran di bawah PTJ Ibu Pejabat KPWKM
  • Menguruskan proses pinjaman kenderaan/komputer