Utama  »  Info Kementerian  »  Piagam KPWKM

Piagam KPWKM

PIAGAM PELANGGAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM)

 
 
PERKHIDMATAN UTAMA
PIAWAI KUALITI PERKHIDMATAN
 PEMILIK  
Memaklumkan status permohonan baharu Bantuan Bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • TIGA PULUH (30) hari dari tarikh permohonan lengkap diterima
JKM

Memaklumkan status permohonan Bantuan Sekaligus Bantuan Geran Pelancaran (BGP) dan Bantuan Alat Tiruan/Alat Sokongan
 
 • TIGA PULUH (30) hari dari tarikh permohonan lengkap diterima
JKM

Memproses Pengeluaran Sijil Perakuan Pendaftaran Pusat Jagaan dan Sijil Perakuan Pendaftaran Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA)
 
 • EMPAT BELAS (14) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima
JKM

Mengendalikan kes kanak-kanak yang memerlukan perlindungan segera
 
 • DUA PULUH EMPAT (24) jam dari masa kes terima
JKM

Memproses pengeluaran kad bagi pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU)
 
 • TUJUH (7) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima
JKM

Memaklumkan keputusan permohonan kemasukan ke Institusi OKU, Rumah Seri Kenangan (RSK), Rumah Ehsan (RE), Desa Bina Diri (DBD) secara sukarela
 
 • TIGA PULUH (30) hari dari tarikh permohonan lengkap diterima
JKM

Memberikan Perkhidmatan di Klinik Subfertiliti dan Klinik Nur Sejahtera
 
 • Tidak melebihi SATU (1) jam selepas selesai proses pendaftaran
LPPKN

Menyemak dan memberi maklum balas kepada NGO bagi permohonan Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan (PBKP) yang lengkap/tidak lengkap diterima
 
 • Dalam tempoh TUJUH (7) hari bekerja
JPW

Memaklumkan status permohonan Bantuan Khas Perbendaharaan kepada Badan Bukan Kerajaan (NGO)
 
 • TUJUH (7) hari bekerja dari tarikh kelulusan permohonan
JPW

Memberi maklum balas terhadap aduan/pertanyaan
 
 • Kami akan memberi maklumbalas terhadap aduan/pertanyaan anda dalam tempoh selewat-lewatnya TIGA (3) hari bekerja
UKK

Memberi maklum balas bagi aduan yang memerlukan siasatan terperinci
 
 • Bagi aduan yang memerlukan siasatan terperinci, maklumbalas diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh LIMA BELAS (15) hari bekerja
UKK

Menjelaskan tuntukan bayaran yang mengemukankan dokumen lengkap
 
 • Kami akan memproses (setelah dokumen lengkap) dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari bekerja
B. AKAUN