Unit Komunikasi Korporat

VISI, MISI, OBJEKTIF DAN FUNGSI
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
LATAR BELAKANG 
Unit Perhubungan Awam pada mulanya bernaung di bawah Bahagian Unit Pengurusan sehingga rombakan kabinet pada 2004. Selepas itu, unit ini dikenali sebagai Unit Komunikasi Korporat (UKK) dengan perjawatan yang diluluskan seramai 11 orang.

VISI
Penyampaian hasrat dan aspirasi Kerajaan melalui komunikasi dan perhubungan yang professional dan dinamik.

MISI
Merialisasikan visi melalui pendekatan hal ehwal korporat Kementerian, pengurusan perhubungan media, pengurusan perhubungan awam dan pemasaran maklumat mengenai Kementerian melalui media massa, penerbitan bercetak, video, portal rasmi dan media sosial Kementerian.

OBJEKTIF 
Memelihara dan meningkatkan imej positif Kementerian melalui strategi perhubungan awam (PR) yang teratur dan memastikan penyebaran maklumat dan mesej sampai kepada kumpulan sasar melalui kaedah dan medium perhubungan awam.

FUNGSI
  • Memasarkan maklumat mengenai Kementerian.
  • Menguruskan hal ehwal korporat Kementerian.
  • Mengurus perhubungan media.
  • Mengurus perhubungan awam.
  • Memasarkan maklumat mengenai Kementerian melalui media massa, penerbitan bercetak, video, portal rasmi dan media sosial Kementerian.