Permintaan Data dan Statistik

Bagi Set Data yang tidak diterbitkan, tuan/puan bolehlah memohon kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) namun tertakluk kepada ketersediaan atau kerahsiaan data tersebut.

Rujukan Data yang terdapat di KPWKM boleh diakses melalui:

a.    Penerbitan Buku Perangkaan, Wanita Keluarga dan Masyarakat
https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/index.php?r=portal/full3&id=Z0I4TlFWWERadGtkeVEzT3ZEK1ErQT09

b.    Sistem Maklumat Nasional Kumpulan Sasar KPWKM(MaNIS) 
https://manis.kpwkm.gov.my

Kaedah Permintaan Data / Pertanyaan

Jika anda mempunyai sebarang permintaan data yang tidak diterbitkan (tertakluk kepada ketersediaan atau kerahsiaan data) oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sila kemukakan permohonan anda secara rasmi melalui emel data.bdps@kpwkm.gov.my atau kepada:


Encik Muhammad Amri bin Muhammad Sum
Ketua Penolong Setiausaha
Tel    : 03-8323 1336
Emel : amri_ms@kpwkm.gov.my
 


Cik Sunitah A/P Kunasekaran
Penolong Setiausaha
Tel    : 03-8323 1213
Emel : sunitah@kpwkm.gov.my
 

Puan Hayati Ramly
Penolong Pegawai Perangkaan
Tel    : 03-8323 1574
Emel : hayati.ramly@kpwkm.gov.my
 

Wan Hurul Ain Wan Mazlan
Pembantu Perangkaan
Tel    : 03-8323 2580
Emel : hurulain@kpwkm.gov.my
 
 
Prosedur Permohonan Data G2G
Bagi Permohonan Data G2G, permohonan hendaklah dibuat secara rasmi melalui ketua jabatan dan dialamatkan kepada:
 
 
Ketua Setiausaha,
Kementerian Pembagunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
No 55, Persiaran Perdana Presint 4,
62100 Putrajaya,
MALAYSIA.
No Telefon: 03-8000 8000 
No Faks : 03-8323 2000

 
 ***Penafian – Sebarang kelulusan permohonan berkaitan maklumat dan data daripada KPWKM adalah tertakluk kepada keputusan Kementerian ini. ***