Keganasan Rumah Tangga

Mangsa keganasan rumahtangga boleh melaporkan kejadian keganasan terhadapnya ke:
  • Balai Polis yang berhampiran atau pengaduan boleh dibuat di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/ Jajahan yang berhampiran;
  • Menghubungi talian Teledera 1 800 88 3040;
  • Merujuk terus ke hospital yang berhampiran sekiranya dicederakan