Utama  »  Data Terbuka

Data Terbuka

Definisi Data Terbuka : 
Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.
Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KPWKM dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.
Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :  Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0


   
TAJUK FORMAT DATA
XLSX
CSV, XLSX
CSV, XLSX
CSV, XLS
XLS
XLSX
           Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 18 Julai 2018 PDF
           Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 23 Julai 2018 PDF
           Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 24 Julai 2018 PDF
          Teks Ucapan Penggulungan Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan
          Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong Di Dewan Rakyat Bagi
          Mesyuarat Pertama, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas
          Bertarikh 31 Julai 2018

 
PDF
          Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 1 Ogos 2018 PDF
          Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 16 Ogos 2018 PDF
          Jawapan Lisan Dewan Negara Bertarikh 20 Ogos 2018 PDF
          Jawapan Lisan Dewan Negara Bertarikh 27 Ogos 2018 PDF
          Jawapan Lisan Dewan Negara Bertarikh 28 Ogos 2018 PDF
          Teks Ucapan Penggulungan Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan
          Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong Di Dewan Negara Bagi
          Mesyuarat Pertama, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas
          Bertarikh 4 September 2018

 
PDF
          Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 15 Oktober 2018 PDF
          Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 18 Oktober 2018 PDF
          Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 22 Oktober 2018 PDF
          Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 23 Oktober 2018 PDF
          Teks Ucapan Penggulungan Bagi Perbahasan Kajian Separuh Penggal
          Rancangan Malaysia Kesebelas (KSPRMKe-11) Di Dewan Rakyat
          Bagi Mesyuarat Kedua, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas
          Bertarikh 30 Oktober 2018

 
PDF
          Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 12 November 2018 PDF
          Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 13 November 2018 PDF
          Teks Ucapan Penggulungan Bagi Perbahasan Rang Undang-Undang
          Perbekalan 2019 (Belanjawan 2019) Di Dewan Rakyat Bagi Mesyuarat Kedua,
          Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas Bertarikh 19 November 2018

 
PDF
           Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 26 November 2018 PDF
           Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 29 November 2018 PDF
           Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 4 Disember 2018 PDF
           Jawapan Lisan Dewan Negara Bertarikh 4 Disember 2018 PDF
           Jawapan Lisan Dewan Rakyat Bertarikh 5 Disember 2018  PDF
           Teks Ucapan Penggulungan Bagi Perbahasan Kajian Separuh Penggal
           Rancangan Malaysia Kesebelas (KSPRMKe-11) Di Dewan Negara
           Bagi Mesyuarat Kedua, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas
           Bertarikh 6 Disember 2018

 
PDF
            Jawapan Lisan Dewan Negara Bertarikh 12 Disember 2018 PDF
           Teks Ucapan Penggulungan Bagi Perbahasan Rang Undang-Undang
           Perbekalan 2019 (Belanjawan 2019) Di Dewan Negara Bagi Mesyuarat
           Kedua, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas Bertarikh
           17 Disember 2018

 
PDF
           Jawapan Lisan Dewan Negara Bertarikh 19 Disember 2018 PDF


Fomat Fail
CSV : Comma Separated Values file
XLS :  Microsoft Excel Spreadsheet file 
XLSX Microsoft Excel Open XML Format Spreadsheet file
PDF Portable Document Format