Kes Penderaan Kanak-Kanak

Kes penderaan/ kes pembuangan bayi boleh dilaporkan melalui salah satu cara berikut:
  • Talian telefon Teledera: 1 800 88 3040;
  • Melaporkan kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan tempat tinggal pelapor;
  • Melaporkan kepada mana-mana balai polis/ Pondok Polis yang berhampiran;
  • Mana-mana ahli Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak/ Pusat Aktiviti kanak-Kanak yang terdapat di kawasan berlakunya penganiayaan atau;
  • Merujuk terus ke hospital yang berhampiran.