Persetujuan Untuk Berkahwin

Senarai aturan wali mengikut keutamaan adalah seperti berikut:
i) Bapa kandung
ii) Datuk sebelah bapa ke atas
iii)Saudara lelaki seibu sebapa
iv)Saudara lelaki sebapa
v)Anak saudara lelaki seibu sebapa ke bawah
vi) Anak saudara lelaki sebapa ke bawah
vii) Bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa
viii) Bapa saudara sebelah bapa sebapa
ix) Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa ke bawah
x) Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa sebapa ke bawah
xi) Bapa saudara bapa seibu sebapa
xii) Bapa saudara bapa sebapa
xiii) Anak lelaki bapa saudara bapa seibu sebapa
xiv) Anak lelaki bapa saudara bapa sebapa
xv) Bapa saudara datuk seibu sebapa
xvi) Bapa saudara datuk sebapa
xvii)Anak lelaki bapa saudara datuk seibu sebapa ke bawah
xviii)Anak lelaki bapa saudara datuk sebapa ke bawah
xix) Wali Hakim.