4.2.2022 MESYUARAT SEMAKAN DERAF PEKELILING KETUA PENGARAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM) BERKAITAN GARIS PANDUAN BAGI MENENTUKAN IDENTITI ANAK TERDAMPAR

MESYUARAT SEMAKAN DERAF PEKELILING KETUA PENGARAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM) BERKAITAN GARIS PANDUAN BAGI MENENTUKAN IDENTITI ANAK TERDAMPAR