18.11.2021 ABMS Learning : Fahami Anti-Bribery Management Systems (ABMS) bersama Rakan Niaga

18.11.2021 ABMS Learning :Fahami Anti-Bribery Management Systems (ABMS) bersama dua(2) Rakan Niaga iaitu Synerlitz (M) Sdn.Bhd. dan Sinar Teknik Urus Harta Sdn. Bhd.