9.12.2021 TAKLIMAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2021 ‘DASAR PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19 BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN’ OLEH UNIT INTEGRITI KPWKM

TAKLIMAT MENGENAI KEPENTINGAN MENGAMBIL SERTA MELENGKAPKAN IMUNISASI COVID-19 KHUSUSNYA DI KALANGAN PENJAWAT AWAM KPWKM OLEH PEJABAT KESIHATAN DAERAH PUTRAJAYA PADA 9 DISEMBER 2021