Statistik / Maklumat

Definisi Data Terbuka : 
Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.
Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KPWKM dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.
Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :  Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0


   
TAJUK FORMAT DATA
XLSX
CSV, XLSX
CSV, XLSX
CSV, XLS
XLS
XLSX
        

Fomat Fail
CSV : Comma Separated Values file
XLS :  Microsoft Excel Spreadsheet file 
XLSX Microsoft Excel Open XML Format Spreadsheet file
PDF Portable Document Format