Kemudahan

Kaunter Penasihat
Perpustakaan KPWKM menyediakan khidmat bantuan oleh pengguna. Satu kaunter perpustakaan telah diwujudkan bagi membantu kakitangan dalam aktiviti pinjaman, pemulangan buku, penggunaan fotostate dan sebagainya.

Bilik Audio Visual
Bilik ini bertindak sebagai aktiviti santai untuk kakitangan. Dalam bilik ini disediakan sebuah televisyen dan DVD. Perpustakaan akan mempertontonkan kakitangan dengan beberapa drama, filem, dokumentari dalam Negara dan luar Negara. Tanyangan tersebut adalah mengikut tema yang telah disediakan.

Komputer Interaktif
Kemudahan ini disediakan kepada kakitangan bagi melayari Internet. Kakitangan dibenarkan mengakses hanya 1 jam sahaja pada satu-satu masa.

Fotokopi
Kakitangan juga dibenarkan untuk membuat salinan kepada bahan-bahan bacaan yang penting. Penggunaan fotokopi adalah untuk urusan rasmi sahaja.