Maklumat Am

Latar Belakang
Pusat Sumber Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ditubuhkan pada 2001 sebagai pusat rujukan Negara bagi menyalurkan maklumat dan rujukan mengenai isu berkaitan wanita, keluarga dan masyarakat.

Objektif
Menyediakan perkhidmatan maklumat dan bahan-bahan wanita, keluarga dan masyarakat dengan cepat dan berkesan.

Fungsi
  • * Sebagai Pusat Repositori terbitan-terbitan Kementerian;
  • * Membina, mendokumentasi, menyelenggara, dan mengemaskini koleksi pusat sumber mengenai wanita, keluarga dan masyarakat;
  • * Sebagai Pusat Rujukan berkaitan data dan maklumat Kementerian;
  • * Menjadi Pusat Sumber Interaktif;
  • * Menyediakan perkhidmatan perpustakaan dan dokumentasi sumber-sumber perpustakaan
Waktu Perkhidmatan

 
Isnin hingga Khamis 8.00 pagi - 5.00 petang
Jumaat 8.00 pagi - 12.15 tengahari
2.45 petang - 5.00 petang
Sabtu/Ahad & Cuti Umum TUTUP