Logo dan Slogan Amalan EKSA

Logo EKSA KPWKM
 
 
 
Logo EKSA KPWKM melambangkan kitaran EKSA yang teratur, bersih dan membentuk satu kesempurnaan, keselesaan dan kepuasan hati kepada pelanggan sejajar dengan penjenamaan logo baru KPWKM. (Pelancaran Logo baru pada 15 Mac 2018)


Definisi Logo
 
  • EKSA KPWKM simbolik kepada makna Ekosistem Kondusif Sektor Awam Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat secara amnya.
 
  • Imej Daun berwarna hijau membawa maksud KPWKM berhasrat mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif, selesa dan segar dengan menyerapkan elemen ‘Go Green’.
 
  • Warna Biru & Hijau melambangkan imej korporat warga KPWKM. Dua tona warna ini menunjukkan sikap sentiasa bertenaga, yakin, bersemangat serta profesional.
 
  • Warna Putih melambangkan bersih, kemas serta komited menjayakan amalan EKSA di Kementerian.


Slogan / Moto EKSA KPWKM

EKSA PEMANGKIN PRODUKTIVITI KERJA