Utama  »  Warga KPWKM  »  Dokumen Unit Integriti  »  Surat Edaran

Surat Edaran

Kawalan dan Pengawasan Tatatertib di Setiap Peringkat Dalam Kementerian/Jabatan/Agensi
  1. Surat Edaran KSU Kawalan Tatatertib 19 Julai 2018 
  2. Surat Edaran KSU Kawalan Tatatertib 3 April 2015 

Tanggungjawab Pegawai Awam Terhadap Penyampaian Perkhidmatan Awam Berdasarkan Tatakelakuan Pegawai Awam
  1. Surat Edaran KSU Tanggungjawab Pegawai Awam 1 Oktober 2018 

Pengurusan Kes - Kes Tatatertib di Peringkat Kementerian/Jabatan/Agensi
  1. Surat Edaran Penetapan Tempoh Kes Tatatertib 5 Ogos 2016 
  2. Surat Edaran Analisa Tempoh Tatatertib 10 Ogos 2018 

Pengesahan Penyata Gaji Bagi Permohonan Pinjaman Peribadi
  1. Surat  KPWKM 26 Mei 2015 

Penetapan Ketua Jabatan Yang Boleh Menandatangani Borang Pengesahan Majikan Untuk Pinjaman Peribadi
  1. Surat KPWKM 11 Mei 2016