Dokumen Unit Integriti

INFO ABMS 5 : TERIMA KASIH KEPADA RAKAN NIAGA KPWKM
0
01/06/2022 16:11:31

INFO ABMS 4 : TERIMA KASIH KEPADA AGENSI-AGENSI KPWKM
0
01/06/2022 16:08:05

Borang Perisytiharan Kepentingan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
0
27/04/2022 15:02:45

Tindakan Apabila Wujud Percanggahan Kepentingan
0
27/04/2022 15:00:07

Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Bilangan 1 Tahun 2021 ‘Garis Panduan Pelaksanaan Polisi Tiada Hadiah’
0
25/04/2022 9:06:01

INFO ABMS 17 : KERJASAMA SEMUA DALAM MENJAYAKAN ABMS
0
09/03/2022 10:34:36

INFO ABMS 1 : KWPKM TELAH MEMPEROLEH PERSIJILAN ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS (ABMS)
0
09/03/2022 10:29:40

INFO ABMS 8 : POLISI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT
0
26/01/2022 16:14:07

Polisi Pelaksanaan Perlindungan Pemberi Maklumat
0
26/01/2022 16:12:36

Booklet ABMS
0
15/11/2021 8:56:21

Polisi Antirasuah
0
15/11/2021 8:53:50

Pernyataan Polisi Antirasuah
0
09/11/2021 11:32:08

INFO : TINDAKAN SETELAH MENGHADIRI PROGRAM PENGUKUHAN INTEGRITI DAN ABMS VIRTUAL LEARNING
0
01/11/2021 10:15:44

INFO ABMS 2 : LATAR BELAKANG ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS (ABMS)
0
25/08/2021 9:51:34

INFO ABMS 3 : TERMA DAN TAFSIRAN ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS (ABMS)
0
25/08/2021 9:51:18

INFO ABMS 6 : PERNYATAAN POLISI ANTIRASUAH
0
25/08/2021 9:50:45

INFO ABMS 7 : 'JANGAN MINTA, TOLAK DAN LAPOR' DAN KESALAHAN RASUAH SERTA HUKUMAN
0
25/08/2021 9:50:35

INFO ABMS 9 : POLISI TIADA HADIAH
0
25/08/2021 9:50:14

INFO ABMS 10 : SURAT SOKONGAN
0
25/08/2021 9:50:05

INFO ABMS 11 : SKOP ABMS
0
25/08/2021 9:49:54

INFO ABMS 12 : BADAN TADBIR URUS, PENGURUSAN TERTINGGI DAN FUNGSI PEMATUHAN
0
25/08/2021 9:49:43

INFO ABMS 13 : POLISI ANTIRASUAH
0
25/08/2021 9:49:31

INFO ABMS 14 : OBJEKTIF ANTIRASUAH
0
25/08/2021 9:49:15

INFO ABMS 15 : PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO RASUAH
0
25/08/2021 9:49:05

INFO ABMS 16 : SOKONGAN
0
25/08/2021 9:48:56

INFO ABMS 18 : OPERASI (PERANCANGAN OPERASI DAN KAWALAN & USAHA WAJAR)
0
25/08/2021 9:48:32

INFO ABMS 19 : OPERASI (KAWALAN KEWANGAN)
0
25/08/2021 9:48:17

INFO ABMS 20 : OPERASI (KAWALAN BUKAN BERSIFAT KEWANGAN)
0
25/08/2021 9:47:53

INFO ABMS 21: JOM SAKSIKAN VIDEO ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS-ABMS KPWKM
0
25/08/2021 9:47:33

INFO ABMS 22 : OPERASI (PELAKSANAAN KAWALAN ANTIRASUAH OLEH ORGANISASI YANG DIKAWAL OLEH KPWKM DAN RAKAN NIAGA KPWKM & KOMITMEN ANTIRASUAH)
0
25/08/2021 9:47:20

INFO ABMS 23 : OPERASI (MELAPORKAN KELAKUAN TIDAK WAJAR & PENYIASATAN DAN PENGURUSAN KES RASUAH)
0
25/08/2021 9:46:00

INFO ABMS 24 : PERANAN DALAM MEMASTIKAN ABMS EFEKTIF
0
25/08/2021 9:44:34

INFO AUDIT DALAM ABMS (SECARA DALAM TALIAN)
0
25/08/2021 9:42:23