Program & Aktiviti

Taklimat MP berkenaan Rang Undang-Undang Akta Keganasan Rumah Tangga (RUUAKRT)
YB Dato' Sri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan hadir dan mempengerusikan Taklimat MP berkenaan Rang Undang-Undang Akta Keganasan Rumah Tangga (RUUAKRT) mengikut ketetapan berikut :

Tarikh      :  20 Julai 20017 (Khamis)
Masa       : 8.00 malam
Tempat    : Restoran Rebung, KL