Soal-Selidik Awam

Rang Undang-Undang
Antigangguan Seksual 2021

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) telah membangunkan Rang Undang-Undang (RUU) Antigangguan Seksual 2021 sebagai satu manifestasi penting untuk menunjukkan bahawa kesalahan gangguan seksual merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk keganasan berasaskan gender.

RUU Antigangguan Seksual 2021 telah dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada 15 Disember 2021.

Menerusi penggubalan RUU Antigangguan Seksual 2021 ini, KPWKM berharap dapat meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai gangguan seksual agar perkara ini tidak dinormalisasikan. RUU ini juga akan menyumbang ke arah pewujudan persekitaran yang selamat kepada masyarakat khususnya wanita.

Klik dan Sertai

Tujuan

Mendapatkan pandangan dan maklumbalas awal berhubung RUU AGS

Tempoh

Januari - Jun 2022

Soalan Lazim

Klik Disini

Elemen RUU AGS 2021

Hubungi Kami

E-mel : ruuags@kpwkm.gov.my | Telefon : 03-8323 1333 /1118/1342