Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2011

PENDIDIKANpp132011.pdf

Deskripsi

Pelaksanaan Sistem Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Persekutuan

Berkuatkuasa

1 Januari 2012

Makluman

Sila rujuk Bahagian Sumber Manusia Kementerian/Jabatan/agensi masing-masing bagi urusan mengenai Lampiran C.

Dokumen berkenaan SBPA boleh diakses dan dimuat turun melalui laman web agensi-agensi masing-masing.

Semua Pekeliling yang disenaraikan di bawah adalah dalam format PDF. Bagi yang tiada perisian Acrobat Reader, sila muat turun Acrobat Reader.

Sebarang pertanyaan berkenaan SBPA sila ajukan kepada sbpa@jpa.gov.my