Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2011

Umum pp112011.pdf

Deskripsi

Pelaksanaan Sistem Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan

Berkuatkuasa

1 Januari 2012

Makluman

Sila rujuk Bahagian Sumber Manusia Kementerian/Jabatan/agensi masing-masing bagi urusan mengenai Lampiran C.

Dokumen berkenaan SBPA boleh diakses dan dimuat turun melalui laman web agensi-agensi masing-masing.

Semua Pekeliling yang disenaraikan di bawah adalah dalam format PDF. Bagi yang tiada perisian Acrobat Reader, sila muat turun Acrobat Reader.

NOTA: Tuan/Puan boleh memuat turun dokumen mengikut klasifikasi seperti yang disenaraikan dalam Lampiran B2 di bawah.

Sebarang pertanyaan berkenaan SBPA sila ajukan kepada sbpa@jpa.gov.my